Mănăstirile Vrancei

Mănăstirile româneşti au fost întemeiate, în general, de domnitori şi de boierii care urmau exemplul acestora; doar prin excepţie mănăstirile au fost construite de călugări sau oameni de rând. Unii le întemeiau din marea lor credinţă, alţii le ridicau în semn de mulţumire lui Dumnezeu pentru reuşitele lor. Ţinuturile Vrancei sunt punctate ici colo de mănăstiri în care călugarii sau maicile, indiferent de probleme şi regimuri sociale, şi-au vazut de treabă şi de viaţa lor, privind doar în Sus.

Manastirea MeraMănăstirea Mera, tezaurul vrâncean. în satul Podul Mănăstirii, comuna Mera, Vrancea, se află fosta mănăstire Mera, singura ctitorie a familiei Cantemir.

Mănăstirea cu hramul „Sfinţii împăraţi“ datează din sec al 17-lea, aparţinând iniţial familiei boierului Moţoc. Puţin înainte de anul 1686, familia boierului ctitoreşte o biserică din lemn, situată în planul central al ansamblului. Deorece efortul de intreţinere a mănăstirii era prea mare,Moţoc închină mănăstirea domnului Constantin Cantemir în anul 1686. Fiul acestuia, Antioh, finanţează între anii 1706-1707, un nou ansamblu monahal pe baza celui deja existent. Ideea de la care s-a plecat, a fost aceea de a se strămuta osemintele lui Constantin Cantemir de la Trei Ierarhi din Iaşi.

Mănăstirea Rogozu a fost întemeiată în anul 1647, în vremea luiMatei Basarab. La început, această mănăstire s-a numit Schitul Poiana Rusului. Aşezământul monahal de aici arde în anul 1812. în anul 1820, o biserică de zid, închinată Sfântului Ioan Botezatorul, va fi ridicată de către boierul Constantin Robescu.

Într-o poiană în mijlocul pădurii, la 25 de km de Focşani, găsiţi Mănăstirea Dălhăuţi, cunoscută în ţară mai ales prin Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Manastirea DalhautiMănăstirea ia fiinţă în secolul al XV-lea, când doi ciobani originari din Dobrogea, Anufie şi Irapalie Dălhăus, văd în inima pădurii o lumină neobişnuită şi aud un glas care spune: „Aici este izvorul darurilor Mele“. Mănăstirea Dălhăuţi scapă de secularizarea lui Cuza doar prin confiscarea proprietăţilor, dar, 100 de ani mai târziu, este desfiinţată de decretul comunist. Este reactivată în anul 1990, ca aşezământ de călugăriţe. Cu această ocazie, icoana rănită a Maicii Domnului, confiscată şi ea de autorităţile comuniste, este adusă acasă.

Pe versantul curburii exterioare a Carpaţilor, unde câmpia se întâlneşte cu dealurile, se află una dintre comunele mari şi frumoase ale regiunii, Urecheşti, situata la circa 15 km S-V de Focşani. Aici, aşezată într-o poiană înmijlocul pădurii de stejari, sub punctul ce se cheamă Măgura, se află mănăstirea Vărzăreşti, întemeiată în anul 1645. Mănăstirea Vărzăreşti a fost construită într-o perioadă în care domnitorii şi slujbaşii lor se preocupau de construirea şi refacerea vechilor lăcaşuri monahale. Mănăstirea Vărzăreşti a fost închisă în perioada comunistă şi reînfiinţată în 1990 purtând hramul Adormirea Maicii Domnului.

Manastirea Varzaresti

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
www.inforegio.ro
Investim in viitorul tău! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională

© Fundaţia "Zi deschisă"
Free joomla 1.7 templates by Hostgator