VRANCEA – CULTURĂ, TRADIŢIE ŞI FOLCLOR

Proiectul s-a nascut din dorinta si necesitatea de a promova si dezvolta turismul in judetul Vrancea, zona cu un imens potential inca neexploatat la dimensiunea sa reala.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea şi consolidarea turismului din judeţul Vrancea, prin sprijinirea promovării produselor specifice, în vederea dezvoltării durabile a turismului la niveljudeţean, regional şi naţional.

Obiectivul specific ale proiectuluiîl constituie valorificarea potenţialului turistic prin promovarea identităţii cultural-folclorice a mediului antropic, în scopul creşterii gradului de atractivitate ca destinaţie turistică, a judeţului Vrancea.

Obiectivele proiectului se pliază obiectivelor Axei prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului care vizează valorificarea patrimoniului natural, istoric şi cultural, pentruincluderea acestora în circuitul turistic şi promovarea lor în scopulatrageriituriştilor.

Atingerea acestor obiective se va realiza prin sprijinirea, promovarea şi desfăşurarea activităţilor de marketing specifice turismului care, conform Domeniului major de intervenţie, 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică vizează activităţi menite să facă România o destinaţie atractivă pentru turism şi afaceri, împreună cu dezvoltarea durabilă a produse

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .
Conţinutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
www.inforegio.ro
Investim in viitorul tău! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională

© Fundaţia "Zi deschisă"
Free joomla 1.7 templates by Hostgator